PPG Trilak Kft. Adatvédelmi nyilatkozata

A PPG-nél elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelmét illetően. Ez az adatvédelmi nyilatkozat leszögezi annak a módját, hogy a PPG Industries, Inc. csoport (a továbbiakban „PPG” vagy „mi”) európai szervezetei hogyan kezelik és védik az Ön személyes adatait („Személyes adatok”), amelyeket Ön esetleg megadott nekünk a weboldalaink, alkalmazásaink, közösségi oldalaink (együttesen „Oldalak”), használatával, telefonon, írásban vagy más módon. Ez a nyilatkozat érvényes bárhol tartózkodik a térségben, vagy ha az Ön személyes adatait egy, az Európai Unióban (EU), Európai Gazdasági Térségben (EGT) vagy Svájcban bejegyzett székhellyel rendelkező PPG-szervezet dolgozza fel. Ennek ellenére bizonyos termékek és szolgáltatások esetében különleges adatvédelmi elvek alkalmazhatóak a jelen nyilatkozat helyett.
 
A jelen adatvédelmi nyilatkozat elolvasásával Ön megtudhatja, min alapszik a személyes adatainak (kezelése) feldolgozása, amikor oldalainkat felkeresi, vagy más módon kapcsolatba kerül velünk. Minden Ön által megadott személyes adatot


Ki a felelős a személyes adatok kezeléséért?

Az a PPG-szervezet, amely az Ön által látogatott oldalt üzemelteti az adatkezelő, ezáltal a felelős az Ön által a látogatása vagy kapcsolata során megadott személyes adatok kezeléséért.
Az PPG adatkezelőjének adatai Magyarországon:

A PPG Trilak Kft., mint adatkezelő nyilatkozik arról, hogy a Rendelet 37. cikk 1. bekezdésben foglaltak rá nem érvényesek, így adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kötelezett.
A Rendeletnek való megfelelés és a Rendelet 5. cikk (2) pontja szerinti elszámoltathatóság érdekében ugyanakkor adatvédelmi képviselőt jelöl ki a megfelelő adatkezelési gyakorlat kialakítása és folyamatos fejlesztése érdekében és akivel a megadott elérhetőségen felveheti a kapcsolatot.​
 


Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

A következő információkat gyűjthetjük, amikor meglátogatja oldalainkat, vagy együttműködik velünk:

 Bármi, amit Ön megad nekünk, például:


Hogyan használjuk a cookie-kat és a hasonló technológiákat?

A PPG böngészőcookie-kat, Flash cookie-kat, követő pixeleket, közösségi oldal/hálózat beépülő modulokat és Google Analytics technológiát használ. Egyes beszállítók elhelyezhetnek és kiolvashatnak cookie-kat az oldalainkon, hogy ezzel segítsék a PPG-t marketingüzenetek közvetítésében az oldalakon és más online helyeken, amelyeket meglátogat, miután elhagyja az oldalakat.

  1. AddThis: Az oldalaink használják az Oracle America, Inc. („Oracle”) által nyújtott AddThis beépülő modulokat. Ezek a beépülő modulok lehetővé teszik tartalmak megosztását más felhasználókkal, például a közösségi média/hálózatok segítségével. Ez segít a tartalmaink javításában és hogy sokkal érdekesebbé tegyük őket az Ön számára. Ezeken a beépülő modulokon keresztül a böngésző közvetlen kapcsolatot létesít az Oracle kiszolgálókkal és esetenként a választott közösségi média/hálózat szolgáltatással. A címzettek megkapják az információt, hogy Ön meglátogatta a szóban forgó oldalt, olyan hozzátartozó információkkal együtt, mint az IP-cím, a kérés dátuma és ideje, a böngésző, az oldal, ahonnan a kérés indult, a küldött adat mennyisége és a használt operációs rendszer. Az információt az Oracle kiszolgálók dolgozzák fel az Egyesült Államokban. Amennyiben tartalmat oszt meg az oldalainkról, például közösségi médián/hálózaton, az Ön látogatása az oldalakon hozzárendelhető az Ön felhasználói profiljához a megfelelő közösségi hálózaton. A továbbiakban nincs semmilyen befolyásunk vagy információnk az Ön adatainak feldolgozásáról. Az Oracle az adatait felhasználói profilonként tárolja és ezeket marketing, piackutatási és/vagy a saját weboldalának a kérésen alapuló tervezésére használja. A be nem jelentkezett felhasználók esetében is az ilyen elemzés a kérésen alapuló hirdetések nyújtását szolgálja és azt, hogy a megfelelő közösségi hálózatok más felhasználóit értesítse az Ön tevékenységéről az oldalon. További információ rendelkezésére áll itt: http://www.addthis.com/privacy

  2. Közösségi média/hálózat szolgáltatók: Általában a fentiek vonatkoznak más közösségi média/hálózat beépülő moduljára is, amelyeket az oldalainkon használunk: ezeket közvetlenül a közösségi média/hálózat szolgáltatója bocsátja a rendelkezésünkre, nevezetesen a Facebook, az Instagram, az Pinterest és a Twitter. A megfelelő szolgáltatót azonosíthatja a beépülő modul gombján levő név és/vagy gomb alapján. A PPG-weboldaltól függően, ezeknek a beépülő moduloknak a használatával vagy megoszthat tartalmat, vagy egyszerűen átirányításra kerül az éppen látogatott weboldalunkról a megfelelő közösségi média/hálózat oldalára. További információk itt:https://www.facebook.com/policy.php,http://help.instagram.com/155833707900388, https://policy.printerest.com/en/privacy-policy és https://twitter.com/en/privacy.


A cookie-k és hasonló technológiák elutasítása

Ön választhat, hogy bizonyos információk, amelyek a weboldalakon kerülnek gyűjtésre, beleértve a PPG- oldalakat is, felhasználásra kerüljenek, például előzetes jóslásokra alapozott hirdetések testreszabásában, amelyeket az Ön korábbi látogatásai és különböző weboldalak alapján állítanak fel. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a cookie-k elutasítása hatással lehet a PPG-oldalain tapasztalható felhasználói élményre.

Miért dolgozzuk fel a személyes adatokat?

A következő célokból kezelhetjük az Ön személyes adatait (az adatkezelésre vonatkozó jogalap félkövér betűkkel vannak kiemelve):

Saját jogos érdekeink gyakorlása, amely magába foglalja a következőket:

  1. Saját üzleti feljegyzéseink vezetése;
  2. Csalás megakadályozása; és
  3. A közhatóságok kérelmeinek való megfelelés.
Amikor személyes adatokat kérünk Öntől jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség alapján, megjelöljük, hogy melyik információ megadása önkéntes alapú. Ugyanakkor amennyiben önkéntesen nem ad meg bizonyos információkat, megtörténhet, hogy nem áll módunkban a megfelelő terméket vagy szolgáltatást biztosítani az Önnek, vagy nem tudunk válaszolni a kérésére.


Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?

Adatait tároljuk és azokat a jövőbeli üzleti tranzakciókhoz, ügyfélkapcsolat fenntartásához és elemzéséhez használjuk (pl. piackutatás, vásárlói igények elemzése, ügyfélelemzés).
 
Személyes adatait csak addig őrzi meg a PPG, amíg szükség van rájuk: (i) olyan ok(ok)ból, amelyek miatt gyűjtésre kerültek; (ii) jogszabályi okokból való tárolásra; és/vagy (iii) olyan problémák orvoslására, amelyek egy későbbi időpontban merültek fel (ebben az esetben további információkat bocsátunk rendelkezésére, a törvényes rendelkezések szerint).
 

Személyes adatok címzettjeinek kategóriái

Átadhatjuk az Ön személyes adatait harmadik félnek, úgy mint:
   
A fentieken kívül az Ön személyes adatait nem adjuk át semmilyen személynek vagy szervezetnek. Ha személyes adatait harmadik félnek továbbítjuk (a fent leírtak szerint), minden esetben biztosítjuk, hogy az összes szükséges szerződéses megállapodás meglegyen közöttünk és a harmadik felek között. Ez magában foglalhat olyan szerződéses kötelezettséget, hogy csak az utasításaink szerint járjanak el, és hogy megfelelő intézkedéseket tegyenek a személyes adatok védelmére, és ne használják azokat saját céljaikra.


Személyes adatok nemzetközi átadása

Általában az Ön személyes adatait legtöbb esetben az Ön országán belül vagy az Európai Unió egy másik tagállamában használjuk fel. Azonban egy nemzetközi vállalat lévén, a PPG átadhatja az Ön személyes adatait a PPG világszervezetén belül, vagy megbízhat harmadik fél szolgáltatókat, amelyek az Európai Unión kívüli országban bejegyzettek. Bizonyos országokról feltételezhető, hogy nem biztosítanak megfelelő szintű védelmet az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Ilyen esetekben nem adjuk át az Ön személyes adatait, kivéve, ha megfelelő biztosítékok állnak rendelkezésünkre, olyan adatfeldolgozási egyezségek, amelyek az EU Bizottság által elfogadott adatvédelmi elveken alapulnak (például, amelyeket a PPG életbe léptetett a csoport szervezeteinél, az Egyesült Államokban). Ezekről, az Ön személyes adatainak feldolgozására vonatkozó biztosítékokról Ön másolatot igényelhet, amennyiben felveszi velünk a kapcsolatot a „Hogyan vegye fel velünk a kapcsolatot?” részben leírtak alapján.

 

Hogyan védjük a személyes adatokat?

A PPG megteszi a szükséges lépéseket, hogy védje az Ön személyes adatait véletlen vagy jogellenes megsemmisítéstől, elveszítéstől, módosítástól, jogosulatlan megismeréstől vagy hozzáféréstől egy sor fizikai, szervezési és technológiai biztosítékkal. Amikor már nincs szükség az Ön személyes adataira (amint azt a jelen adatvédelmi nyilatkozat leírja), ezeket megsemmisítjük, anonimmá tesszük, vagy egyéb biztonságos módszerekkel töröljük.
 

Az Ön jogai

 
Ön a következő jogokkal rendelkezik:
 

Abban az esetben, ha beleegyezett a személyes adati kezelésébe, a jövőben bármikor díjmentesen visszavonhatja eme beleegyezését. Amennyiben ezt megteszi, leállítjuk a beleegyezésen alapuló személyes adatok feldolgozását. Ez azonban megakadályozhat bennünket például abban, hogy bizonyos szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyek miatt feldolgoztuk személyes adatait.
Ha a fenti jogok bármelyikét szeretné érvényesíteni, vagy úgy ítéli meg, hogy jogait megsértették, a PPG azt javasolja, hogy vegye fel közvetlenül a kapcsolatot az adatkezelővel egyeztetés céljából az alábbi „Hogyan vegye fel velünk a kapcsolatot?” részben megadott elérhetőségen.
 
Bármely esetben és bármikor panaszt tehet az adatvédelmi hatóságnál, Magyarországon ez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Elérhetőségei:

Önnek joga van más – szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott – felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Panasztételi jogától függetlenül, jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. A PPG Trilak Kft. mint Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, az érintett azonban a pert a lakóhelye szerinti törvényszék, a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja. Ez utóbbi alkalmazandó, ha az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.
 

Hogyan vegye fel velünk a kapcsolatot?

Ha bármilyen kérdése lenne erről az adatvédelmi nyilatkozatról vagy arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait, vagy ha jogait gyakorolni szeretné, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a dp-eu@ppg.com e-mail címen  a PPG Trilak Kft.-vel illetve a PPG Industries-el, vagy írjon nekünk az érintett európai PPG-szervezet megadott elérhetőségére annak saját honlapján vagy a kapott kommunikációs lehetőségek bármilyen formájában.

 

Márkáink