A honlap (www.ppgtrilak.hu) oldal megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket és lemond minden követelésről, ha az oldal használatából bármilyen kára származna. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

A PPG Trilak Festékgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban PPG TRILAK) minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a www.trilak.hu weboldalon minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére sem a PPG TRILAK, sem anyavállalata, sem azok munkavállalói, vevői nem vállalnak sem szavatosságot, sem garanciát, sem kifejezetten, sem ráutaló módon az Interneten keresztül nyújtott információkért, és fenntartják a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtsanak végre, illetve a honlapot vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben eltávolítsák. Továbbá nem vállalnak felelősséget a honlapon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. A honlapon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag általános tájékoztatásul szolgálnak. A PPG TRILAK nem vállal felelősséget a honlaphoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából, vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A PPG TRILAK nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlap használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Az oldalra való belépéskor, böngészéskor vagy az oldalon található anyag használatakor - beleértve az onnan letöltött információkat, alkalmazásokat, szoftvereket - a vírusmentesség érdekében szükséges lépések megtétele ill. saját számítógépes rendszerével való kompatibilitás ellenőrzése a honlap látogatójának feladata. Ha az oldalon található linkeket használja, kilép az oldalról. A linkelt oldal esetenként a PPG TRILAK weboldalától függetlenül, önállóan működik, nem áll a PPG TRILAK felügyelete alatt. Az oldalon található linkek esetén a linkelt oldalak tartalmáért a PPG TRILAK felelősséget nem vállal. Nem vállal felelősséget továbbá semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, mely a linkelt oldalakra való belépésből, az ott való böngészésből ill. az ott található anyagok használatából ered. A más oldalakról erre az oldalra mutató linkek kizárólag a PPG TRILAK engedélyével helyezhetők el. Amennyiben ehhez a PPG TRILAK nem járul hozzá, erre az oldalra mutató linkek elhelyezése más oldalakon nem megengedett.

A PPG TRILAK weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a PPG TRILAK felé, elfogadja, hogy a PPG TRILAK-nak korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a PPG TRILAK az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni. Az oldalon található anyag a PPG TRILAK tulajdona, azok bármilyen formában történő másolása, reprodukálása kizárólag saját használatra engedélyezett, üzleti célokra tilos. Az anyag reprodukálása vagy használata az általános Web-böngészésen túl nem engedélyezett. A nyilatkozat elfogadásával Ön beleegyezését adja, hogy az oldal tartalmához nem tesz hozzá, abból nem vesz el, azt semmilyen mértékben nem módosítja.

Márkáink