Termékeink

TRINÁT szintetikus higító

Lakkbenzin hígítású termékek hígításására és a hozzájuk használt szerszámok tisztítására alkalmas

Előnyök

Elérhető kiszerelés

0,5 l; 1 l és 5 l

Technikai adatok

Alkalmazási terület

A TRINÁT szintetikus hígító lakkbenzin tartalma miatt kiválóan használható azon termékekhez, melynek termékismertetője ezt lehetővé teszi. Emellett használható a lakkbenzin tartalmú oldószeres festékekkel történő munkák során az ecsetek tisztítására és a frissen elcseppent festékfoltok eltávolítására.

Színek száma / színezhetőség

 

Külső megjelenés

 

Anyagszükséglet / kiadósság  
Felhordás módja

 

Rétegszám  
Száradási idő

 

Hígíthatóság

 

Rövid leírás
Ecsetkímélő.

Termékleírás

Felhasználási mód:

A lakkot vagy festéket a felhordáshoz megfelelő arányban hígítsa a Trinát Szintetikus hígítóvaL, és jól keverje össze. A hígítóval a festésnél használt szerszámokat is elmoshatjuk.

Felhasználhatósági idő:

Megfelelő helyen, hibátlan göngyölegben (5-25°C hőmérsékleten) korlátlan ideig tárolható.

Összetétel:

oldószer

Veszélyesanyag-tartalom:

Nafta (ásványolaj) hidrogénnel kéntelenített nehéz. Terpentin.

Biztonsági előírások: „B” tűzveszélyességi fokozatba tartozik. Figyelem: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. P210 HőtőL/szikrátóL/nyílt lángtóL/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P235 Hűvös helyen tartandó. P241 Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító berendezés használandó. P280 Védőkesztyű/védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező. P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzeL/ zuhanyozás. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek megfelelően. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. ADR: UN1263, FESTÉK, III., 3.

Download

Márkáink