PPG Trilak Kft. Adatvédelmi nyilatkozata

PPG-nél elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelmét illetően. Ez az adatvédelmi nyilatkozat leszögezi annak a módját, hogy a PPG Industries, Inc csoport (a továbbiakban „PPG” vagy „mi”) európai szervezetei hogyan kezelik és védik az Ön személyes adatait („Személyes adatok”), amelyeket Ön esetleg megadott nekünk a weboldalaink, alkalmazásaink, közösségi oldalaink (együttesen „Oldalak”), használatával, telefonon, írásban vagy más módon. Ez a nyilatkozat érvényes az Ön tartózkodási helyétől függetlenül, illetve abban az esetben, ha az Ön személyes adatait egy, az Európai Unióban (EU), Európai Gazdasági Térségben (EGT) vagy Svájcban bejegyzett székhellyel rendelkező PPG-szervezet dolgozza fel. Ennek ellenére bizonyos termékek és szolgáltatások esetében különleges adatvédelmi elvek alkalmazhatóak a jelen nyilatkozat helyett.
A jelen adatvédelmi nyilatkozat elolvasásával Ön megtudhatja, min alapszik a személyes adatainak kezelése, amikor oldalainkat felkeresi, vagy más módon kapcsolatba kerül velünk. Minden Ön által megadott személyes adat az alábbiaknak megfelelően lesz kezelve.
 

Ki a felelős a személyes adatok kezeléséért?

Az a PPG-szervezet, amely az Ön által látogatott oldalt üzemelteti az adatkezelő, ezáltal a felelős az Ön által a látogatása vagy kapcsolata során megadott személyes adatok kezeléséért. A magyar weboldal tekintetében az adatkezelő adatai a következőek:
 
Adatkezelő neve:    PPG Trilak Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő képviselője: Walter Magdolna
Adatkezelő címe:    1238 Budapest, Grassalkovich út 4.
Adatkezelő e-mail címe: adatvedelem@ppg.com
 
Tájékoztatjuk a látogatókat, hogy a PPG-nél adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre, de adatvédelmi felelősünk a fenti e-mail címen illetve postai úton a jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal, illetve a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármikor felkereshető.

Az adatkezelés elvei

A PPG megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy a weboldal látgatóira vonatkozó személyes adatokat mindenkor
(a) jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
(b) csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
(c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
(d) pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
(e) olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
(f) oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).
 

Milyen személyes adatokat kezelünk?

A következő információkat gyűjthetjük, amikor Ön meglátogatja oldalainkat, vagy együttműködik velünk:

Bármi, amit elküld nekünk, például:

Hogyan használjuk a cookie-kat és a hasonló technológiákat?

A PPG böngészőcookie-kat, Flash cookie-kat, követő pixeleket, közösségi oldal/hálózat beépülő modulokat és Goggle Analytics technológiát használ. Egyes beszállítók elhelyezhetnek és kiolvashatnak cookie-kat az oldalainkon, hogy ezzel segítsék a PPG-t marketingüzenetek közvetítésében az oldalakon és más online helyeken, amelyeket meglátogat, miután elhagyja az oldalakat.

Közösségi média/hálózat beépülő modulok

Az oldalaink használják az Oracle America, Inc. („Oracle”) által nyújtott AddThis beépülő modulokat. Ezek a beépülő modulok lehetővé teszik tartalmak megosztását más felhasználókkal, például a közösségi média/hálózatok segítségével. Ez segít a tartalmaink javításában és hogy sokkal érdekesebbé tegyük őket az Ön számára. Ezeken a beépülő modulokon keresztül a böngésző közvetlen kapcsolatot létesít az Oracle kiszolgálókkal és esetenként a választott közösségi média/hálózat szolgáltatással. A címzettek megkapják az információt, hogy Ön meglátogatta a szóban forgó oldalt, olyan hozzátartozó információkkal együtt, mint az IP-cím, a kérés dátuma és ideje, a böngésző, az oldal, ahonnan a kérés indult, a küldött adat mennyisége és a használt operációs rendszer. Az információt az Oracle kiszolgálók kezelik az Egyesült Államokban. Amennyiben tartalmat oszt meg az oldalainkról, például közösségi médián/hálózaton, az Ön látogatása az oldalakon hozzárendelhető az Ön felhasználói profiljához a megfelelő közösségi hálózaton. A továbbiakban nincs semmilyen befolyásunk vagy információnk az Ön adatainak kezeléséről. Az Oracle az adatait felhasználói profilonként tárolja és ezeket marketing, piackutatási és/vagy a saját weboldalának a kérésen alapuló tervezéssel kapcsolatban kezeli. A be nem jelentkezett felhasználók esetében is az ilyen elemzés a kérésen alapuló hirdetések nyújtását szolgálja és azt, hogy a megfelelő közösségi hálózatok más felhasználóit értesítse az Ön tevékenységéről az oldalon. További információ rendelkezésére áll itt: http://www.addthis.com/privacy.

Közösségi média/hálózat szolgáltatók:

Általában a fentiek vonatkoznak más közösségi média/hálózat beépülő moduljára is, amelyeket az oldalainkon használunk: ezeket közvetlenül a közösségi média/hálózat szolgáltatója bocsátja a rendelkezésünkre, nevezetesen a Facebook, az Instagram, az Pinterest és a Twitter. A megfelelő szolgáltatót azonosíthatja a beépülő modul gombján levő név és/vagy gomb alapján. A PPG-weboldaltól függően, ezeknek a beépülő moduloknak a használatával vagy megoszthat tartalmat, vagy egyszerűen átirányításra kerül az éppen látogatott weboldalunkról a megfelelő közösségi média/hálózat oldalára. További információk itt https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/155833707900388, https://policv.pinterest.com/en/privacv-policv és https://twitter.com/en/privacy.
• Google Analytics: Az oldalaink Google Analytics technológiát használnak, a Google LLC („Google”) webelemző szolgáltatását. Ez magába foglalja a „Universal Analytics” operációs módot, amely lehetővé teszi adatok, munkamenetek és együttműködések hozzárendelését több eszközön keresztül egy álneves felhasználói azonosítóhoz, ezáltal elemezve a felhasználó tevékenységét több eszközön. A Google Analytics olyan cookie-kat használ, amelyek lehetővé teszik az oldalaink elemzését. A cookie-k által generált információk arról, hogy Ön hogyan használja az oldalainkat, általában a Google kiszolgálókra kerülnek az Egyesült Államokba, és itt tárolódnak. Ennek ellenére az oldalainkon aktiváltuk az IP-névtelenítést a Google Analytics számára azért, hogy biztosítsuk az IP-címek névtelen gyűjtését (úgynevezett IP-maszkolás). Ezáltal átküldés előtt az IP-címeket a Google lerövidíti az Európai Unió tagállamaiban vagy más olyan államban, amely tagja az EGT-nek. A teljes IP-címet kizárólag kivételes esetekben továbbítják a Google kiszolgálóira az Egyesült Államokba, hogy ott történjen a rövidítés. A böngésző által továbbküldött IP-cím a Google Analytics környezetben nem kerül összevonásra más Google adattal. További információk a felhasználási feltételekről és az adatvédelemről rendelkezésre állnak itt: http://www.google.com/analytics/terms/us.html és itt:
https://policies.google.com/privacy7hhen.
A megbízásunkból a Google az információt arra fogja használni, hogy elemezze az oldal használatát Ön által, jelentéseket állítson össze a weboldal működéséről és további szolgáltatásokat nyújtson nekünk az oldal és az internet használatához. Mi az oldalunk használatának elemzésére használjuk a Goggle Analytics technológiát, és hogy rendszeresen javítsunk rajta. Az összegyűjtött statisztikával lehetővé válik tartalmaink javítása és az, hogy sokkal érdekesebbé tegyük őket az Ön számára. Az Ön személyes adatainak továbbítása az Egyesült Államokba az EU-USA Adatvédelmi Pajzs megállapodás szerint történik, a EU Bizottság megfelelőségi döntése alapján, amely szerint a Google engedélyezett (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Az általunk küldött adatok, amelyek a cookie- khoz kapcsolódnak, a felhasználói azonosítók (pl. felhasználónevek) vagy reklámazonosítók, 14 hónapig tárolhatók. Havonta egyszer az adatok, amelyek elérték a tárolási időtartam végét, automatikusan törlődnek.

A cookie-k és hasonló technológiák elutasítása

Ön választhat, hogy bizonyos információk, amelyek a weboldalakon kerülnek gyűjtésre, beleértve a PPG- oldalakat is, felhasználásra kerüljenek, például előzetes jóslásokra alapozott hirdetések testreszabásában, amelyeket az Ön korábbi látogatásai és különböző weboldalak alapján állítanak fel. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a cookie-k elutasítása hatással lehet a PPG-oldalain tapasztalható felhasználói élményre.

Milyen célból kezeljük a személyes adatokat?

A következő célokból kezelhetjük az Ön személyes adatait (az adatkezelésre vonatkozó jogalap félkövér betűkkel vannak kiemelve):

Saját jogos érdekeink érvényesítése, amely magába foglalja a következőket:

Ön hozzájárulását adta, például arra, hogy időszakosan e-mailben felvegyük Önnel a kapcsolatot és értesítsük ajánlatokról, új termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről, továbbá hogy más rekláminformációt juttassunk el Önhöz.

Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely magába foglalja a következőket:

Amikor személyes adatokat kérünk Öntől jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség alapján, megjelöljük, hogy melyik információ megadása alapszik hozzájáruláson. Ugyanakkor amennyiben Ön önkéntesen nem adja hozzájárulását bizonyos információk kezeléséhez, megtörténhet, hogy nem áll módunkban a megfelelő terméket vagy szolgáltatást biztosítani az Ön számára, vagy nem tudunk válaszolni a megkeresésére.

 

Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?

Tekintettel a személyes adatok kezelésének különböző céljaira és jogalapjaira, jelen bekezdésben az adatkezelési időtartamok meghatározásának szempontjait mutatjuk be. A személyes adatait csak addig őrzi meg a PPG, amíg szükség van rájuk: (i) olyan ok(ok)ból, amelyek miatt gyűjtésre kerültek; (ii) törvény erejénél fogva kötelező időtartamig; (iii) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig; és/vagy (iV) olyan problémák orvoslására, amelyek egy későbbi időpontban merültek fel (ebben az esetben további információkat bocsátunk rendelkezésre, törvényi kötelezettségek alapján).
 

Személyes adatok címzettjeinek kategóriái

Átadhatjuk az Ön személyes adatait harmadik feleknek, úgy mint:

A fentieken kívül az Ön személyes adatait nem továbbítjuk, illetve nem tesszük hozzáférhetővé semmilyen további harmadik félnek vagy szervezetnek. Ha személyes adatait harmadik félnek továbbítjuk (a fent leírtak szerint), mindig biztosítjuk, hogy az összes, a GDPR által megkövetelt szerződéses megállapodás meglegyen közöttünk és a harmadik felek között. Ez magában foglalhatja a szerződéses kötelezettséget, hogy csak az utasításaink szerint járjanak el, hogy megfelelő intézkedéseket tegyenek a személyes adatok védelmé érdekében, és a személyes adatok saját céljaikra ne kerüljenek kezelésre.
 

Személyes adatok nemzetközi továbbítása

Általában az Ön személyes adatait az Ön országán belül vagy az Európai Unió egy másik tagállamában kezeljük. Azonban egy nemzetközi vállalat lévén, a PPG továbbíthatja az Ön személyes adatait a PPG világszervezetén belül, vagy megbízhat harmadik fél szolgáltatókat, amelyek az Európai Unión kívüli országban bejegyzettek. Ezek közül egyes országok megeshet, hogy nem biztosítanak megfelelő szintű védelmet az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Ezen, az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó biztosítékokról Ön másolatot igényelhet, amennyiben felveszi velünk a kapcsolatot a „Hogyan vegye fel velünk a kapcsolatot” részben leírtak alapján.
A PPG az érintetteket jelen adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatja, hogy a weboldalt látogató adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:
a) a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;
b) a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;
c) a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy
d) a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben a PPG törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.
 

Hogyan védjük a személyes adatokat?

A PPG megteszi a szükséges lépéseket, hogy védje az Ön személyes adatait véletlen vagy jogellenes megsemmisítéstől, elveszítéstől, módosítástól vagy jogosulatlan felfedéstől vagy hozzáféréstől egy sor technikai és szervezeti intézkedésel. Amikor már nincs szükség az Ön személyes adataira (amint azt a jelen adatvédelmi nyilatkozat leírja), ezeket megsemmisítjük, anonimizáljuk, vagy más biztonságos módszerekkel végelegesen töröljük.
 

Az Ön jogai

Önnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, tekintettel a GDPR rendelkezéseire, az itt felsorolt jogai vannak, amely alapján Ön jogosult:

(a)Hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „az érintett hozzáférési joga”). Mindez alapján jogosult az általunk kezelt személyes adatokról másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést jogszerűen végezzük-e.

(b)Helyesbítést kérni az általunk kezelt személyes adatairól. Mindez alapján jogosult a hiányos vagy pontatlan általunk kezelt személy adatok helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet.

(c)Személyes adatai törlését kérni. Mindez feljogosítja Önt arra, hogy töröljük vagy eltávolítsuk személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. Abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését vagy eltávolítását, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lást alább), amennyiben az információkat jogellenesen kezeltük vagy amennyiben a helyi jog alapján kötelesek vagyunk személyes adatait törölni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden esetben tehetünk eleget törlési kérelmének egyéb jogi érdekek alapján, amelyről, amennyiben alkalmazandó, a kérelem megtételekor tájékozatjuk.

(d)Személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha a kezelés jogos érdekünk (vagy harmadik fél jogos érdeke) érvényesítésén alapul és a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, mivel úgy érzi, hogy hatással van az alapvető jogaira és szabadságaira. Abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük. Bizonyos esetekben jogunk van bizonyítani, hogy az alapvető jogaival és szabadságaival szemben a mi kényszerítő erejű jogos érdekünk elsőbbséget élvez.

(e)Személyes adatai kezelésének korlátozását kérni. Mindez feljogosítja Önt, hogy a személyes adatai kezelésével felhagyjunk az alábbi esetekben: (a) ha szeretné, hogy az adati pontosságát biztosítsuk; (b) ahol az általunk folytatott adatkezelés jogellenes, de nem kívánja, hogy adatait töröljük; (c) amennyiben szeretné, hogy adatait tároljuk akkor is, ha nekünk nincsen a továbbiakban szükségünk rájuk, de jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez Önnek szüksége van rájuk; vagy (d) amennyiben kifogásolja adatai kezelését, de szükséges az azt felülíró jogszerű jogalap meglétének ellenőrzése.

(f)Személyes adatai magának vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. A személyes adatai az Ön részére vagy az Ön által választott harmadik fél részére strukturált, általánosságban használt, gép által olvasható formátumban adjuk át. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a jog csak az automatizált módon kezelt adatokra terjed ki, amelyek használatára korábban hozzájárulását adta és amely információt a szerződés teljesítése érdekében használtuk.

(g)Hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a személyes adatai kezelését hozzájárulás alapján végezzük. Ugyanakkor mindez nem befolyásolja a hozzájárulása visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. Abban az esetben, ha Ön a hozzájárulását visszavonja, lehetséges, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nem tudunk az Ön számára biztosítani. Minderről értesítünk a hozzájárulásának visszavonásakor.

Valamennyi jelen pont alatt felsorolt érintetti jogot a PPG részére a „Hogyan vegye fel velünk a kapcsolatot” részben megadott elérhetőségekre eljuttatott kérelem útján lehetséges. A GDPR. 12. cikkében foglaltak szerint a PPG indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett látogatót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükséges esetén a GDPR alapján ez a határidő meghosszabbítható. A kérelem alapján megtett intézkedések díjmentesek, ugyanakkor ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen ismétlődő jellege miatt), a PPG az adminisztratív költségekre tekintettel jogosult ésszerű összegű díjat felszámítani, illetve jogosult a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.
 

Panasz benyújtásának joga

Ha a látogató úgy véli, hogy a jogait megsértették, a PPG azt javasolja, hogy kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a „Hogyan vegye fel velünk a kapcsolatot” pontban megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, jogosult a bírósághoz vagy a felügyeleti hatósághoz – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban – fordulni. Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).
A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

Hogyan vegye fel velünk a kapcsolatot
Ha bármilyen kérdése lenne erről az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban vagy arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait, illetve ha a GDPR szerinti jogait gyakorolni szeretné, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot az adatkezelő bármely elérhetőségén („Ki a felelős a személyes adatok kezeléséért?” részben feltüntettek alapján), vagy írjon nekünk az érintett európai PPG-szervezet megadott elérhetőségére, annak saját honlapján keresztül, vagy bármely kapott kommunikációs útvonalon keresztül.

 

Márkáink

close cookies
cookies

Weboldalunk a felhasználói élmény fokozása és célzott hirdetések kiszolgálása érdekében, valamint kényelmi és statisztikai célból adatokat (sütiket) tárol. Abban az esetben, ha hozzájárul a sütik használatához, kattintson az OK gombra. Részletesebb információt Adatvédelmi tájékoztatóoldalunkon talál.<

OK